център за образование, кариера и развитие
+359 889 751229
+359 893 524014
+359 893 524015
Управители

Вида Тонева
Специалност: магистър българска филология

Нели Бурова
Специалност: магистър история

Преподаватели

Нашите преподаватели са:

• Висококвалифицирани специалисти по български език и литература, история, математика, чужди езици
• С дългогодишен опит в подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти
• С традиционно висока успеваемост на обучаваните ученици на изпитите след 7. клас, на държавни зрелостни изпити и изпитите във ВУЗ
• Специалисти по чужди езици, работещи по утвърдени системи за обучение за възрастни и бизнес клиенти
Основни цели в нашата работа са грижата за всеки курсист,  създаване на благоприятна и конкурентна среда за развитие  на неговите творчески възможности, решаване на конкретни проблеми и стимулиране на процесите на личностното му развитие.
Доказателство за нашия професионализъм е портфолиото, което можем да предоставим в офиса, с резултатите на обучаваните при нас  ученици, приети в най-престижните специалности и учебни заведения (СУ „Св. Климент Охридски”, УНСС, Стопанска академия – Свищов, Академия на МВР, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, Югозападен университет „Неофит Рилски” и др.).